محصولات ما مجموعه متنوعی از انواع پوشش ثابت و متحرک است. تا به امروز سعی کردیم که نیاز اکثریت خریداران را با رعایت اصل تنوع مرتفع سازیم.

سایبان تراس یا سایبان بالکن

بهترین نقطه ای از منزل که می تواند محل استراحت و یا صرف صبحانه و شام باشد تراس و بالکن است.

ولی اگر همین تراس در ساعاتی از روز که در معرض مستقیم نور خورشید قرار دارد دارای پوشش سایه مناسب نباشد به مکانی آزار دهنده برای شما تبدیل می شود. اما چه می توان کرد ؟

چه سایبانی می توان گذاشت که هم جلوی نور را نگیرد و یا به معنای دیگر ثابت نباشد و هم اینکه در ساعتی که به آن نیاز داریم پوشش مناسبی برای تراس باشد.بهترین پیشنهاد ما سایبان متحرک تراس است ولی چرا ؟

به چند علت می توان سایبان هوشمند متحرک را به عنوان بهترین انتخاب برگزید:

در بسیاری از مجتمع های مسکونی و آپارتمانها به دلیل تغییر در طراحی نمای ساختمان نمی توان از پوشش های ثابت استفاده کرد ولی سایبان های متحرک و سایه باتیس این مشکل را برای شما برطرف کرده است.

این سایبان بصورت خیلی ساده در مکان تراس شما نصب شده و بصورت هوشمند باز و بسته می شود همچنین شما می توانید در ساعتی که به آن نیاز دارید با فشار دادن یک دکمه آن را باز یا جمع کنید.