سایبان برقی خانه

سایبان برقی خانه

نمونه سایبان برقی خانه ، میتوانید از این نوع سایبان ها در منازل ، خانه ها ، ویلا و باغ خود استفاده کنید . همچنین میتوانید از این سایبان های برقی برای ایجاد سایه ای دلنشین در کافه رستوران نیز استفاده کنید .

سایبان برقی برای خانه

سایبان برقی برای خانه

سایبان برقی امروزه با تکنولوژی جدید این امکان را برای شما ایجاد می کنند که به جای داشتن یک سایبان ثابت بتوانید هر موقع که نیاز داشتید آن را جمع کنید و با توجه به شرایط جوی تغییراتی در آن به وجود بیاورید. از سایبان برقی میتوانید برای سایبان حیاط ، سایبان تراس و یا […]

سایبان برقی منزل

سایبان برقی منزل

سایبان برقی امروزه با تکنولوژی جدید این امکان را برای شما ایجاد می کنند که به جای داشتن یک سایبان ثابت بتوانید هر موقع که نیاز داشتید آن را جمع کنید و با توجه به شرایط جوی تغییراتی در آن به وجود بیاورید. از سایبان برقی میتوانید برای سایبان حیاط ، سایبان تراس و یا […]

سایبان هتل و کافه

سایبان هتل و کافه

نمونه سایبان هتل و کافه اجرا شده برای هتل کوثر اصفهان توسط سایه باتیس  

سایبان برقی ویلایی

سایبان برقی ویلایی

نمونه اجرا شده از یک سایبان برقی ویلایی توسط سایه بایتس از سایبان برقی ویلایی می توانید باغ و ویلای خود جهت ایجاد سایه ای دلنشین استفاده کنید . این سایه بان ها به سایبان های متحرک باغ و ویلا هم معروف هستند .

سایبان برقی باغ

نمونه سایبان برقی باغ و ویلا اجرا شده توسط سایه باتیس. از سایبان برقی ویلایی می توانید باغ و ویلای خود جهت ایجاد سایه ای دلنشین استفاده کنید . این سایه بان ها به سایبان های متحرک باغ و ویلا هم معروف هستند .  

سایبان دکوراتیو مغازه

سایبان دکوراتیو مغازه

نمونه سایبان دکوراتیو مغازه برای روزنامه فروشی میتوانید از سایبان دکوراتیو برای مغازه و فروشگاه های خود استفاده کنید تا علاوه بر ایجاد سایه ای مطلوب به نما و دکور مغازه و فروشگاه خود هم رسیدگی نمایید .

سایبان برقی منزل

سایبان برقی منزل

نمونه سایبان برقی اجرا شده برای منزل توسط سایه باتیس شما هم می توانید برای منزل یا تراس خانه خود از سایبان های برقی اتوماتیک استفاده کنید .