سایبان برقی کافه کاوالی شاهین شهر

کافه کاوالی شاهین شهر یک کافه مجهز با منو بسیار عالی است که در خیابان مخابرات شاهین شهر واقع شده. در این کافه از سایبان برقی در قسمت حیاط استفاده شده است.