یکی از نیاز های محیط های دنج کافه رستوران ها ، یک سایه یکنواخت و عالی هست که در فصل تابستان بتواند جلوی نور مستقیم آفتاب را بگیرد و توی زمستان از باران و برف جلوگیری کند . سایه باتیس می تواند برای محیط های کافه و رستوران شما بهترین سایبان بان های برقی را اجرا کند .سایبان کافه شهر کتاب اصفهان یکی از نمونه کار های سایه باتیس می باشد .